Acte necesare inmatriculare auto

Daca te afli in situatia in care vrei sa inmatriculezi un autovehicul in Romania, trebuie sa stii ce acte ai nevoie. Daca ai verificat amanuntit masina conform acestui articol, te poti afla in una din aceste 5 situatii:

Inmatricularea unui autovehicul achizitionat din Romania sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodată înmatriculat

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare  (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare -60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare, stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
12.Procură specială autentificată, după caz.
13.Anexa 677  (doc / pdf)
14.Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .

În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.

(P) Daca ti-ai inmatriculat masina, nu uita sa-i schimbi uleiul de motor.

Inmatricularea unui autovehicul achizitionat din afara UE si care nu a fost niciodata inmatriculat

1. Cererea solicitantului;  (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare   (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale  );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare, stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
12. Procură specială autentificată, după caz.
13. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original şi copie legalizată;
14. Anexa 677 (doc / pdf)
15. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

Inmatricularea unui autovehicul achizitionat din UE care a mai fost inmatriculat

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare, stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
12. Procură specială autentificată, după caz.
13. Documentele şi plăcile de înmatriculare  străine în original
14.Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
15. Anexa 677 (doc / pdf)
16. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
a) formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
sau
b) formularul “Certificat” , dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare .

În conformitate cu prevederile  Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul

Inmatricularea unui autovehicul achizionat din afara UE si care a mai fost inmatriculat

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii taxei pe poluare, stabilită potrivit legii (achitată la trezoreria locului de domiciliu) şi decizia de calcul eliberată de autoritatea fiscală competentă (administraţia financiară de la locul de domiciliu);
10. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
11.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
12.Procură specială autentificată, după caz.
13. Documentele şi plăcile de înmatriculare  străine în original
14.Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
15. Documentele vamale de import definitiv (copii şi original).
16. Anexa 677 (doc / pdf)
17. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

Inmatricularea unui autovehicul achiziţionat din România si  inmatriculat anterior în România (transcriere)

1. Cererea solicitantului; (doc / pdf)
2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare (doc / pdf)
sau certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal teritorial competent al vanzatorului.
3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
7. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 3500 kg sau de 125 lei în cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg (se poate achita la Dir. taxe locale );
8. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la CEC .);
9. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
10.În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
11.Procură specială autentificată, după caz.
12. Documentele şi plăcile de înmatriculare  anterioare  în original. Certificatul de inmatriculare va fi completat pe verso conform rubricilor respective si va fi stampilat in cazul persoanelor juridice.
14. Verificarea tehnică şi nota de autentificare emise de R.A.R.
15. Viza organului fiscal teritorial sau atestatul fiscal (pentru vânzător)
16. Anexa 677 (doc / pdf)
17. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.