Concret, organul fiscal competent stabileşte timbrul de mediu în următoarele situaţii reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013:

  • ca urmare a solicitării primului proprietar român al autovehiculului, care vrea să înscrie în evidenţele autorităţii competente dobândirea dreptului de proprietate;
  • ca urmare a reintroducerii în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parc proprietarului i s-a restituit valoarea reziduală a timbrului;
  • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul n-a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule (în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008), taxa pe poluare pentru autovehicule (în vigoare în perioada 1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012) sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012 – 14 martie 2013);
  • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

În plus faţă de reglementările anterioare, timbrul de mediu trebuie stabilit de organele Fiscului şi cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Această situaţie nouă a fost introdusă, mai exact, deoarece în septembrie Guvernul a stabilit că cetăţenii care au achitat vechile taxe auto pot cere toţi banii înapoi, nu doar banii plătiţi în plus când taxa auto era mai mare decât timbrul de mediu.

Important! Calcularea timbrului de mediu se face cu ajutorul unei aplicaţii informatice a Direcţiei generale de tehnologia informaţiei.

Ce documente sunt necesare la stabilirea timbrului de mediu

Contribuabilii persoane fizice sau juridice care solicită stabilirea timbrului de mediu trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere (modelul este anexat la articol) şi anumite documente, potrivit Ordinului ANAF nr. 370/2016.

Mai precis, solicitanţii au nevoie, în copie şi în original, de:

  • cartea de identitate a vehiculului;
  • documentele care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului;
  • în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere referitoare la rulajul mediu anual, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Registrul Auto Român ori rezultatul evaluării individuale efectuate de un expert al Corpului experţilor tehnici.

Decizia pentru stabilirea timbrului de mediu se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se comunică solicitantului şi unul se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Aşa cum dispune OUG nr. 9/2013, timbrul de mediu se plăteşte într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acestuia se prezintă cu ocazia înmatriculării/transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

Important! Timbrul de mediu reprezintă o sumă de bani pe care proprietarii de maşini o datorează statului pentru emisiile provenite de la acestea. Calcularea valorii în lei a timbrului de mediu este făcută în funcţie de cursul de schimb leu-euro stabilit de Banca Centrală Europeană în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent.

Fişiere ataşate: Cerere pentru stabilirea timbrului de mediu

Sursa : avocatnet.ro