Pasi de urmat in urma unui accident rutier

In cazul nefericit in care esti implicat intr-un accident rutier cu sau fara victime, stii care sunt pasii de urmat? Iata care sunt scenariile posibile si ce trebuie sa faci in fiecare dintre ele.

1. In cazul avariilor produse cand masina nu era condusa (avarie in parcare)

 • NU mai este nece­sara vizita la biroul pen­tru acci­dente usoare al sec­tiei de Politie;
 • Mer­geti direct la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rare in maxim 48 de ore de la con­statarea eveni­men­tu­lui, pen­tru deschiderea dosaru­lui de dauna;

2. In cazul furtului masinii sau a partilor componente

 • Verificati daca masina a fost ridicata pentru parcare ilegala de catre autoritati
 • Tre­buie sa va prezen­tati ini­tial la sec­tia de Poli­tie din zona in care se afla par­cat auto­tur­is­mul pen­tru a declara dauna;
 • Va deplasati la un punct de con­statare al soci­etatii de asig­u­rari, in ter­men de 48 ore, unde veti prezenta actele emise de sec­tia de Politie.

3. In cazul accidentelor fara vatamari de persoane

 • Daca masina este deplasabila, o scoateti in afara carosabilului si degajati locul accidentului. In cazul in care nu poate fi deplasata (sau prezinta scurgeri de lichide sau scurtcircuit electric), o veti impinge/ remorca in afara carosabilului.
 • Completati formularul de constatare amiabila de accident 
 • Adresati-va firmei de asigurare cu care aveti inchiat contract, pentru constatarea daunei si intocmirea dosarului de reparatie

4. In cazul accidentelor din care rezulta si vatamari de persoane

 • Sunati imediat la 112 – numar unic pentru urgente;
 • Nu modificati pozitia masinilor implicate in accident si nu stergeti urmele; Acordati primul ajutor;
 • Nu parasiti locul accidentului fara aprobarea Organelor de Politie.

DESCHIDEREA DOSARULUI DE DAUNA SI EFECTUAREA REPARATIEI

Documentele necesare la deschiderea dosarului de dauna:

1) Imputernicire de la proprietarul vehiculului (in cazul persoanelor juridice) sau procura notariala (in cazul asiguratilor persoane fizice, daca la constatare se prezinta alta persoana decat proprietarul);

2) BI/CI apartinand persoanei imputernicite sa deschida dosarul de dauna – copie;

3) Polita CASCO – copie;

4) Polita RCA a vehiculului vinovat de producerea accidentului (daca este cazul) – copie;

5) Certificatul de inmatriculare al vehiculului avariat – original si copie;

6) Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan – copie;

7) Formularul «Constatare amiabila de accident» (original) sau Acte Politie (in original): Proces verbal, in caz de accident, din care sa rezulte: data, locul, circumstantele producerii evenimentului, vinovatul de producerea evenimentului, intinderea pagubei, Dovada furt partial/total si distrugeri, Dovada Pompieri si Proces verbal de reparatie in caz de incendiu;

8) Adeverinte medicale eliberate de organele medicale care au acordat primul ajutor dupa accident.

(P) Pentru a evita bataile de cap in cazul unui accident, incheie acum o polita RCA. Vezi cele mai bune oferte.

Documentele eliberate in urma deschiderii dosarului de dauna

 • Document de intrare in reparatie (in cazul in care a fost folosit formularul de «Constatare amiabila de accident», sau in cazul avariilor cu autor necunoscut);
 • Proces verbal de constatare care cuprinde: numar de dosar, elementele avariate, solutia tehnica de remediere si lista documentelor care mai sunt necesare pentru completarea dosarului de dauna;
 • Lista unitatilor reparatoare cu decontare directa, recomandarea privind unitatea reparatoare in functie de tipul vehiculului.

Documente necesare la prezentarea la unitatea reparatoare (service auto)

 • Proces verbal de constatare de la Societatea de Asigurare (original),
 • Autorizatie de reparatie de la Politie (copie) sau Document de intrare in reparatie eliberat de Societatea de Asigurare (original),
 • Certificat de inmatriculare (original).

Reconstatari : Daca la demontarea reperelor avariate se constata si alte avarii care nu au putut fi constatate initial, se avizeaza urgent Societatea de Asigurare pentru intocmirea unui Proces verbal suplimentar de constatare a daunelor, in caz contrar eventualele daune suplimentare nu vor fi despagubite.

La terminarea reparatiei se va proceda astfel:

 • Daca reparatia s-a efectuat la o unitate reparatoare cu care Societatea de Asigurare are incheiat un contract de decontare directa, Asiguratul/Utilizatorul va solicita eliberarea devizului de reparatie, pe care il va depune la Societatea de Asigurare, impreuna cu Cererea de Despagubire (semnata si stampilata de proprietarul vehiculului). Pentru urgentarea primirii acceptului de plata sau pentru ca momentul eliberarii vehicului sa coincida cu momentul finalizarii reparatiei, devizul final de reparatie trebuie solicitat cu minim 2 zile inainte de finalizarea reparatiei.
 • Daca reparatia s-a efectuat la o unitate reparatoare cu care Societatea de Asigurare nu are incheiat contract de decontare directa, Asiguratul/Utilizatorul va achita reparatia si va depune la sediul Societatii de Asigurare devizul de reparatie, impreuna cu documentele ce atesta achitarea acestuia si Cererea de Despagubire (semnata si stampilata de proprietarul vehiculului)
Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.