Tot ce trebuie sa stii despre asigurarea RCA

Ce este asigurarea obligatorie auto RCA?

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o companie de asigurari autorizată. În baza acestui contract, compania care a emis poliţa de asigurare RCA plătește despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui accident provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa, pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident.

În cazul producerii unui accident rutier, pagubele produse altor persoane pot fi însemnate, iar acoperirea acestora poate fi imposibilă mai ales în situaţia nefericită în care din accident rezultă victime. Orice accident survine pe neașteptate astfel încât ne poate surprinde nepregătiţi în a-i face faţă din punct de vedere financiar, o presiune în plus la stresul de ordin emoţional sau de altă natură asociate acestui eveniment.

Asigurarea RCA are două scopuri:

• protecția financiară a celui vinovat de producerea accidentului. În lipsa ei păgubitul din accident poate solicita vinovatului, în justiție, daune materiale, pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale de valori semnificative, dificil de acoperit de către persoana vinovată,

• protecția financiară a persoanei păgubită, în urma unui accident, pentru a beneficia de o reparare a prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situaţia materială a celui care a produs dauna (paguba), precum și de a elibera persoana vinovată de riscul de a plăti prejudiciile produse.

Citeste si Pasi de urmat in cazul unui accident rutier.

Cand imi trebuie un nou RCA?

Asigurarea RCA se încheie:

• la înscrierea în circulație,

• în momentul expirării vechii asigurări RCA.

Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină o asigurare RCA valabilă pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat. Încheierea contractului RCA se poate face pentru o perioadă de 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea dvs.

Polița RCA se poate încheia și pentru:

• vehiculele înmatriculate/ înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;

• vehiculele care se înmatriculează temporar, după cum urmează: pentru vehiculele de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară, anual ori semestrial, în perioada înmatriculării temporare, dacă proprietarul face dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele său, mai puţin în situaţiile în care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe; pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

• vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;

• pe perioada autorizaţiei de circulaţie pentru probe, anual.

Ce se intampla daca nu am RCA?

Asigurarea RCA este obligatorie, iar încheierea poliței, în situația fericită, lipsită de accidente, vă scutește de neplăcerile provocate de sancțiuni și plata eventualelor amenzi. Dacă aveţi în proprietate un vehicul înmatriculat sau înregistrat în România și dacă nu încheiaţi asigurarea obligatorie RCA, sau nu o menţineţi în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, săvârșiţi o contravenţie.

Nerespectarea obligaţiei de încheiere a asigurării RCA constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă și cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului. În plus, în cazul unui accident, păgubitul sau Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii se poate îndrepta împotriva dvs., pe cale juridică, pentru recuperarea prejudiciului creat.

Citeste si Ce acte trebuie sa ai asupra ta cand esti la volan

Ce acopera RCA?

Asigurarea RCA acoperă daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, către o parte terță. Fără a se depăși limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:

• vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

• pagube materiale;

• pagube reprezentând consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, doar în condițiile stabilite de lege;

• cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată, în procesul civil. Limitele de despăgubire stabilite de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt:

• pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 1.000.000 euro;

• pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, la un nivel de 5.000.000 euro.

Se exclud de la plata despăgubirii pe baza RCA pagubele produse în accidente în care:

• prejudiciile sunt produse de un vehicul aparținând sau condus de aceeași persoană vinovată de accident sau un prepus al acesteia; • bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;

• bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna; precum și altele, așa cum sunt stabilite de normele în vigoare.

De unde cumparam RCA?

Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre societățile de asigurare autorizate de A.S.F. ( puteti verifica lista actualizată a societăţilor autorizate pentru RCA pe www.asfromania.ro). Nu trebuie să încheiați o asigurare RCA cu o societate care nu se regăsește în lista menționată, deoarece aceasta nu va fi valabilă.

Pentru a încheia o poliţă RCA trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

• vehiculul să fie înmatriculat/supus înmatriculării sau înregistrat în România;

• asiguratul să fie persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identificare a vehiculului / persoana pe numele căreia urmează să se înmatriculeze vehiculul (este valabil și în cazul vehiculelor achiziţionate în leasing).

În cazul în care poliţa RCA este pierdută sau distrusă, asiguratul poate solicita emiterea unui duplicat de la asigurătorul emitent. Duplicatul are aceeaşi valoare juridică cu originalul şi conţine aceleaşi informaţii ca şi originalul.

Click aici pentru cele mai bune preturi la asigurarea RCA!

Ce curpinde Polita RCA

La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul emite poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor (RCA), vigneta, documentul internaţional de asigurare (Cartea Verde), respectiv chitanţa în cazul în care plata se efectuează cu numerar și, la cererea asiguratului, îi pune la dispoziție formularul „Constatare amiabilă de accident”. Pentru a vă asigura de corectitudinea întocmirii asigurării, trebuie să verificaţi dacă poliţa RCA conţine:

• informaţii despre părţile implicate în contract,

• perioada de valabilitate a asigurării,

• limitele maxime de despăgubire,

• prima de asigurare,

• clasa bonus-malus,

• datele tehnice corecte ale vehiculului (numărul de înmatriculare / înregistrare, numărul de identificare al vehiculului) conform documentelor de identificare ale acestuia

• statele în care acest document are valabilitate.

Cum se calculeaza tariful RCA

Societăţile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă RCA pe categorii de riscuri. Astfel, tariful RCA se stabilește de fiecare societate de asigurare în funcție de propria estimare a riscurilor asociate unor categorii de indicatori (cum ar fi: puterea mașinii, vârsta conducătorului auto, localitatea de domiciliu ș.a.), care indică societății probabilitatea de producere a unui accident și, în consecință, probabilitatea de a acorda despăgubiri și impactul financiar al acestora.

Toate societățile sunt obligate la efectuarea unui calcul actuarial precis pentru stabilirea tarifului RCA. Prima de asigurare pe care o veți plăti în final depinde și de istoricul dumneavoastră de daunalitate (istoricul asiguratului, cu o mașină) realizat într-o perioadă de referinţă. Astfel, asigurătorii au obligaţia să aplice sistemul bonusmalus în vederea stabilirii primei de asigurare pe care asiguratul trebuie să o plătească. Tarifele de primă diferă de la societate la societate și, în mod obligatoriu, asigurătorii trebuie să permită accesul potenţialilor clienţi la tarifele de primă practicate atât pe site-ul societăţii, cât și la sediile acestora, precum și de a oferi toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.

Indiferent de prima de asigurare plătită şi de asiguratorul la care alegeţi să încheiaţi asigurarea, riscurile acoperite sunt aceleaşi.

Sistemul Bonus Malus

Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către A.S.F. și a fost introdus ca o măsura de responsabilizare a posesorilor de vehicule. Acest sistem urmărește ca posesorii de vehicule prudenți sa nu plătească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente. Sistemul bonus-malus influențează prima de asigurare în funcție de daunalitatea realizată în perioada de referință. În situaţia în care în perioada de referință nu au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliței RCA veți beneficia de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

În situația în care în perioada de referință au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliței RCA veți fi penalizat prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare. Malusul se aplică la reînnoirea poliţei de asigurare în anul următor celui în care au fost plătite daune pe baza poliței RCA.

În cazul accidentelor unde s-a constatat că a existat culpa comună, ambii proprietari de vehicule vor fi penalizaţi prin majorarea primei RCA pentru anul următor plăţii daunei. În cazul în care vindeţi/radiați un vehicul și cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou, acest lucru putându-se realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative. În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

În momentul de față, sistemul bonus-malus este format din 14 clase de bonus (B) și 8 clase de malus (M). Reducerea maximă (bonusul) de care un asigurat poate beneficia este de 50%, în timp ce penalizarea maximă (malusul) care poate fi aplicată este de 200%. La stabilirea unui malus contează data plății daunei și nu data producerii acesteia, sau persoana care a condus vehiculul. Clasa B0 este atribuită unui asigurat nou, fără istoric de daune. Fiecărei clase îi corespunde un anumit procent de reducere, respectiv de majorare procentuală a tarifului de prima RCA, în raport cu clasa de baza B0. Astfel, dacă în perioada de referinţă (anul calendaristic anterior datei de emitere a poliţei) nu au fost înregistrate daune pe poliţa RCA, asiguratul va beneficia anul următor de o reducere a primei de asigurare, concretizată prin acordarea a 1 sau 2 clase de bonus, funcţie de perioada pentru care se încheie noua poliţă RCA (6 luni, respectiv 1 an).

Prin urmare, teoretic, veţi putea ajunge din clasa de bază B0 în clasa maximă de bonus, adică B14, după 7 ani. Dacă în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, adică prin majorarea primei de asigurare RCA. Pentru o perioadă de referinţă se poate aplica o singură penalizare malus (în funcţie de numărul daunelor plătite în această perioadă).

Exemplu practic :  Anul trecut ați avut clasa B6 şi, din fericire, nu ați cauzat nici în acest an vreun accident de circulaţie. Astfel, în condiţiile în care noua poliţă RCA se încheie pe 1 an, veți beneficia de clasa B8, ceea ce înseamnă că veți plăti doar 68% din valoarea unei poliţe RCA, faţă de preţul standard al societății de asigurare aleasă. Anul trecut ați avut clasa B6 dar ați fost vinovat de producerea a două accidente achitate, unul în martie şi altul în noiembrie. Prin urmare, în acest an, veți trece de la clasa B6 la clasa M1 şi, în loc de a beneficia de o reducere de 32%, veți plăti o poliţă mai scumpă cu 5% decât tariful standard practicat, indiferent de perioada pentru care se încheie noua poliţă RCA.

Sursa articol si foto : Ghid RCA de pe ASFRomania.ro.

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.