Model procura vanzare autoturism

Daca aveti nevoie de un model de procura pentru vanzarea unui autoturism de către o persoană împuternicită, puteti folosi exemplul de mai jos. Acesta procura necesita autentificare la un cabinet notarial din România sau la Consulat.

MODEL PROCURĂ VÂNZARE AUTOTURISM

Subsemnatul […], domiciliată în […], identificată cu C.I. seria […] nr. […] eliberată la data de […] de Secţia […] Poliţie, CNP […], împuternicesc prin prezenta pe […], domiciliat în […], posesor al C.I. seria […] nr. […] eliberată la data de […] de Secţia […] Poliţie, CNP […], ca în numele meu şi pentru mine să vândă cui va crede de cuviinţă şi cu preţul cel mai avantajos, să stabilească şi să încaseze preţul cât şi să semneze contractul de vânzare cumpărare privind autoturismul marca […], tip […], nr. omologare […], nr.identificare […], culoarea […], an fabricaţie […], înmatriculat sub nr. […], al cărui proprietar sunt în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. […] şi a Certificatului de înmatriculare nr. […] eliberat la data de […] de […].

În acest scop, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile necesare vânzării, mă va reprezenta la R.A.R., Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei – D.G.E.I.P.- S.I.E.I.P, Administraţia Financiară, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, cât şi la oricare alte organe competente, va stabili preţul vânzării autoturismului, va semna contractul de vânzare cumpărare, va radia autoturismul din evidenţele fiscale, cât şi din evidenţele organelor de poliţie, va îndeplini formalităţile de omologare, va formula cereri şi declaraţii în numele meu şi pentru mmine, va îndeplini orice alte formalităţi legate de vânzarea acestui autoturism, formalităţi nemenţionate în mod expres în prezentul mandat, adresându-se în acest sens instituţiilor abilitate, va semna în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar în legătură cu acest mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Redacatat şi autentificat la sediul Biroului Notarial […] în 3 exemplare, eliberându-se părţilor 2 exemplare.

 Citeste si: Acte necesare redobandire persmis de conducere anulat

Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale.